(لباس شخصی)

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهید شحاته» ثبت شده است
کارمـــان به جایــی رســـیده که طـــوری بایـــد دلتنـــگ شـــویم

که به کســـی بـــرنخـــورد ..!!

_________________________________________________


پ ن : چه خوب رفت...