(لباس شخصی)

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تظاهر به دوست داشتن» ثبت شده است


چند چندیم با امام زمان...


برای خیانت ،

هــــزار راه هــســــت اما هـیــچ کــــدام

به انـــدازه تــــظـــاهـــر

به دوست داشتن کــثـیــف نـیـســـت ...