(لباس شخصی)

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «احادیث کوبنده» ثبت شده است


هنگامــی که زن ها را دیدید که بر ســـرشان چون کوهان شتــر هاست

بدانید که نمـــازشان پذیرفـــته نمی شـــود.»

رسول خـــدا (ص)... (یوم الخـــلاص،کامـــل سلیمان،ص 753)