(لباس شخصی)


به ادامه مطلب مراجعه کنید
فرازهایی از فرمایشات امام خمینی(ره) درباره آمریکا به شرح ذیل است:

حضرت امام خمینی(ره):
هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید که همین فریاد همگانی‏ «مرگ بر آمریکا» برای او مرگ می آورد(1)

آمریکا کیست؟
آمریکا دشمن شماره اول بشر و ما است،(2)
آمریکای جهانخوار، بزرگترین دشمن اسلام و مسلمانان جهان می‏باشد،(3)
آمریکای حیله ‏گر، دشمن شماره یک است و به خون اسلام و استقلالشان تشنه (است).(4)
آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است.
آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتی خودداری نمی‏نماید.(5)
آمریکا دشمن همه ادیان است حتی مسیحیت، آمریکا اصلاً اعتنا به ادیان ندارد و جز منافع خودش را نمیخواهد،
حتی منافع آمریکاییها(را) هم نمی خواهد، منافع دولت آمریکا را میخواهد.(6)

سرشت آمریکا؛ دشمنی با اسلام
در نهاد و سرشت آمریکا، کینه و دشمنی با اسلام ناب محمدی(ص) موج می‏زند.(7)
آمریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند، چراکه اسلام و کتاب و سنت را خار راه خود و
مانع از چپاولگری‏شان می‏دانند، چراکه ایران با پیروی از همین کتاب و سنت بود که در مقابل آنان به‏ پاخاست و انقلاب نمود و پیروز شد.(8)

تعمد جهان‏خواران به نابودی اسلام
آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می‏کنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدید نظر نماییم و ما خامی کرده ‏ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتاً انزوای کشور شده است و اگر ما واقعگرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل انسانی می‏کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین میگذارند، این یک نمونه است که خدا میخواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز «آیات شیطانی» در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت، چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه ‏اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده ‏اندیشی به درآییم و
همه‏ چیز را به ‏حساب اشتباه و سوء مدیریت و بی ‏تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسأله،
اشتباه ما نیست بلکه تعمد جهان‏خواران به نابودی اسلام و مسلمین است.
روحانیون و مردم عزیز حزب اللَّه و خانواده ‏های محترم شهدا حواسشان را جمع کنند که با این تحلیلها و افکار نادرست، خون عزیزانشان پایمال نشود.(9)

تا نابودی کامل ما، از ما دست‏بردار نیستند
خطر آمریکا به‏ حدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید، نابود می شوید. هر دو ابرقدرت، کمر به نابودی ملل مستضعف بسته‏اند و ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم.(10)
آمریکا و شوروی در کمین نشسته‏ اند و تا نابودی کاملتان از شما دست بر نخواهند داشت.(11)

وظیفه ما دقیقاً مبارزه با آمریکای جهان‏خوار
جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده است و تا قطع منافع آمریکای جهان‏خوار، این دشمن کینه ‏توز مستضعفین جهان، با آن مبارزه‏ای آشتی ناپذیر دارد و حوادث ایران نه تنها ما را برای لحظه ‏ای عقب نخواهد نشاند، که ملت ما را در نابودی منافع آن مصمم ‏تر خواهد کرد. ما مبارزه سخت و بی امان خود را علیه آمریکا شروع کرده ‏ایم و امیدواریم فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ ستمکاران، پرچم توحید را در جهان بیفرازند.
ما یقین داریم اگر دقیقاً به وظیفه ‏مان که مبارزه با آمریکای جنایتکار است، ادامه دهیم،
فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید.(12)

لزوم فریاد همگانی «مرگ بر آمریکا»
اگر همه مسلمینی که در دنیا الآن هستند که قریب یک میلیارد هستند،(13) همه از خانه بیرون بیایند، فریاد بکنند «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، همین قول برای آن‏ها مرگ می آورد.(14)
ما با فریاد، محمدرضاخان را بیرون کردیم. شما خیال میکنید با تفنگ بیرون کردیم؟ با فریاد، با «اللَّه اکبر»! این‏قدر «اللَّه اکبر» بر مغز این‏ها کوبیده شد که خودشان را باختند و فرار کردند. از این مملکت رفتند.
مسلمین باید فریاد بزنند، گمان نکنند که فریاد و شعار فایده ندارند. خیر، شعار فایده دارد، اما اگر همه فریاد بزنند. فریاد منِ تنها هیچ ‏چیز نیست. فریاد یک محله، یک شهر هیچ ‏چیز نیست.(15)
ما باید هرچه فریاد داریم، به سر این‏ها بزنیم.(16)

هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید
بدانید شما با یک قدرتی مواجه هستید که اگر یک غفلت بشود، مملکتتان از بین می ‏رود. غفلت نباید بکنید. غفلت‏ نکردن به این است که همه قوا، هرچه فریاد دارید، سر (آمریکا) بکشید، هرچه تظاهر دارید، بر ضد آن بکنید. هر عملی دارید؛ عمل مثبت را، (بر ضد) آن کنید.(17)

فریاد «مرگ بر آمریکا»؛ برخلاف اسلام؟!!!
بار الها! ملت مجاهد ما در این برهه زمان، با چه حوادثی و با چه چهره ‏هایی مواجه است؛
عصری که حکومت های مسلمین آن‏چنانند و رسانه ‏های گروهی آن‏چنان و ابرقدرتها این‏چنین،
عصری که باطل را به‏ صورت حق به خورد مردم می‏دهند و جنایات را به ‏صورت صلح‏ طلبی،
عصری که دشمنان اسلام و مسلمین با ملتهای مستضعف، آن میکنند که چنگیز نکرد و اکثر حکومتهای مسلمانان، در جنایاتی که بر ملتهای خود می‏رود، از جانیان طرفداری می‏کنند، عصری که فریاد مرگ بر اسرائیل و آمریکا، برخلاف اسلام تلقی میشود!(18)

اعلان برائت؛ مرحله اول مبارزه‏
اعلان برائت، مرحله اول مبارزه و ادامه آن مراحل دیگر، وظیفه ما است و در هر عصر و زمانی، جلوه‏ ها و شیوه ‏ها و برنامه‏ های متناسب خود را میطلبد و
باید دید که در عصری همانند امروز که سران کفر و شرک، همه موجودیت توحید را به خطر انداخته‏ اند و
تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملتها را بازیچه هوسها و شهوت ها نموده ‏اند، چه باید کرد؟(19)

برائت؛ سرآغاز علنی‏ ساختن منشور مبارزه‏
اعلان برائت(20)، تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشکل مجاهدان برای ادامه نبرد با کفر و شرک و بت‏ پرستها است
و به شعار هم خلاصه نمی‏شود که سرآغاز علنی‏ ساختن منشور مبارزه و سازماندهی جنود خدای تعالی
در برابر جنود ابلیس و ابلیس ‏صفتان است و از اصول اولیه توحید به ‏شمار می‏رود.(21)

مبارزه تا نابودی کامل دشمنان جهانخوار
ما به یاری خدا تا نابودی کامل دشمنان اسلام و ملتهای مستضعف جهان در برابر آنان، و به ‏خصوص در مقابل آمریکای جهان‏خوار ایستادگی خواهیم کرد.(22)
آمریکای جهان‏خوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست آن، به مبارزه خدایی خود ادامه خواهند داد.(23)
ما تا آخر عمر، علیه دولت آمریکا مبارزه می‏کنیم و تا آن‏را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم و به تمام مبارزان راه آزادی کمک نکنیم؛
تا آن‏ها را شکست دهند و خود مردم ایران سرنوشت خویش را به دست گیرند، از پای نمینشینیم.(24)
دنیا باید آمریکا را از بین ببرد و الا تا این‏ها هستند، این مصیبت‏ها در دنیا هست. اینجا نشد، یک جای دیگر.(25)


1) و 2) صحیفه امام، ج 10، ص 373
3) صحیفه امام، ج 15، ص 305
4) صحیفه امام، ج 21، ص 179
5) صحیفه امام، ج 13، ص 212
6) صحیفه امام، ج 17، ص 312
7) صحیفه امام، ج 21، ص 52
8) صحیفه امام، ج 19، ص 28
9) صحیفه امام، ج 21، ص 291
10) صحیفه امام، ج 12، ص 202
11) صحیفه امام، ج 21، ص 89
12) صحیفه امام، ج 15، ص 171
13) عبارت «اگر در روز قدس» از اینجا حذف شده است.
14) صحیفه امام، ج 13، صص 80 - 81
15) صحیفه امام، ج 13، ص 90
16) صحیفه امام، ج 17، ص 84
17) صحیفه امام، ج 11، ص 121
18) صحیفه امام، ج 17، صص 50 - 51
19) صحیفه امام، ج 20، ص 316
20) عبارت «در حج» از اینجا حذف شده است.
21) صحیفه امام، ج 20، ص 316
22) صحیفه امام، ج 12، ص 261
23) صحیفه امام، ج 14، صص 407 - 408
24) صحیفه امام، ج 12، ص 175
25) صحیفه امام، ج 17، ص 84

نظرات  (۱)

  • محمد دوت دار شما برادر
  • افرین بر امام و بینش قوی اش افرین بر رهبر و پیروی اش از خط ناب اسلام و افرین بر رهروان خالص و بی غل وغش امام خامنه ای
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">