(لباس شخصی)


ای با عاطفه ترین کسی که آمرزش طلبان گرد او به طوافند

(صحیفه سجادیه - باب دوازدهم)


غربت یعنی خواص ساز خود را بزنند

و

عوام مشغول زندگی خود باشند...


ارفع رأسک... 
سوی امامت که می روی
پشیمان، اما سربلند برو!


پ ن : تصویر مربوط به هیات ثارالله زنجانه


قال المعصوم(ص):

نفرین خدا بر کسی که فقیر را به سبب فقرش اهانت کند و چنین کاری را جز منافق نمی کند.


ارشاد القلوب ص 194


باز هم اول مهر آمده بود؛
و معلم آرام، اسم ها را میخواند:
ــ اصغر پور حسین!
پاسخ آمد: حاضر!
ــ قاسم هاشمیان!
پاسخ آمد: حاضر!
ــ اکبر لیلازاد!
ــ .... 
پاسخش را کسی از جمع نداد.
بار دیگر هم خواند: اکبر لیلازاد....
پاسخش را کسی از جمع نداد....
همه ساکت بودیم؛
جای او این جا بود؛
اینک اما، تنها
یک سبد لاله ی سرخ، در کنار ما بود...

لحظه ای بعد، معلم سبد گل را دید
شانه هایش لرزید...
همه ساکت بودیم
ناگهان در دل خود زمزمه ای حس کردیم؛
غنچه ای در دل ما می جوشید،
گل فریاد شکفت...

همه پاسخ دادیم:
ــ حاضر! ما همه اکبر لیلازادیم....
ما همه اکبر لیلازادیم....
ما همه اکبر لیلازادیم....

زنده یاد «قیصر امین پور»


آقای ظریف !
کدخدا در ده دقیقه و با یک بمب که هیچ ، در یک ماه و با هزاران بمب هم از پس حماس بر نیامد
چه برسد به ایـــــــــران !